Envirelope - the CO2 neutral environment envelope

CO2 neutrální ekologická obálka , která nově
definuje vztah k ochraně životního prostředí !

Excessive CO2 emissions over many years have caused global warming.
 

Ohrožení Země klimatickými změnami

Na celém světě bojují lidé s následky klimatických změn, které sami zapřičinili. Automobily, letadla, továrny - to vše přispělo k tomu, že  koncentrace CO2 v zemské atmosféře od 19. stol. drasticky vzrostla. Třebaže Kyotský protokol OSN předpokládá snížení exhalací, emise CO2 stále narůstají.

Podniky skupiny Mayer-Kuvert-network se staví, jako vedoucí síla na trhu dopisních obálek v Evropě, k tomuto problému zodpovědně, a nabízí  jako světovou novinku CO2 - neutrálně vyráběné „Ekologické obálky “  Envirelope.

Co znamená CO2-neutrální výroba ?

CO2 emissions during the production process are compensated by financing the construction of climate protection projects.

Od roku 2009 má společnost Mayer-Kuvert-network od poradenské společnosti ClimatePartner certifikaci pro výrobu CO2-neutrálních obálek. Emise CO2 při výrobě, již tak redukovaná na minimum, je kompenzována nákupem  ekologicky vysocehodnotných emisních povolenek. Těmi je pak financována řada projektů, např. stavby objektů pro ochranu klimatu, vodních nebo větrných elektráren , které  opět přispívají k tomu, aby v budoucnu bylo CO2 v atmosféře ještě méně. Velice efektivní, a světově uznávaná cesta vpřed !
 
 

Green Energy Label von Mayer-Kuvert-network

Vyrobeno prostřednictvím " zelené energie "

Protože Mayer Kuvert pracuje podle hesla " napřed redukovat, potom neutralizovat " ,  přistupuje  se při Envirelope- výrobě k používání ekologické elektřiny z obnovitelných zdrojů . Použitím "zelené energie" , která vzniká využitím vodní síly,  se snižují  emise CO2 při výrobě prakticky k nule. Aby se tato zpráva dostala až k zákazníkům, vytvořil Mayer Kuvert vlastní znak  "zelené energie"  , který je umístěn na zadní straně  obálek Envirelope .

Ostatní opatření k ochraně životního prostředí při výrobě a logistice

Energy saving infrared drying reduces quite some CO2 emissions.

Dlouho před uvedením Envirelope na trh byla nalezena různá opatření, jejichž pomocí bylo ve skupině ročně ušetřeno až 10.000 tun CO2. Tak jsou například MAILmedia obálky vyráběny ze solární  elektřiny a sušeny pomocí infra agregátů.
 
Také při expedici je produkce CO2 redukována na polovic. Dvouposchoďová nakládka kamionu znamená poloviční exhalace a poloviční počet jízd na odvoz stejného množství zboží.
 
K tomu se dále přičítá použití užší a slabší okénkové folie, stejně jako menší spotřeba materiálu například volbou užších postranních klop u MAILmedia obálek.
 
Použitím říční vody k ředění vodou ředitelných barev a číštění nádob od lepidla a zbytků barvy pro vnitřní tisk je spotřeba vody redukována na minimum. Odpadní voda je čištěna v odpadním potrubí.

nahoru

 

Envirelope envelopes are a world first