Envirelope - the CO2 neutral environment envelope

CO2 neutrální ekologická obálka , která nově
definuje vztah k ochraně životního prostředí !

Toto dělá z Envirelope premiovým produktem  ve věcech životního prostředí :

CO2-neurální výroba v podnicích Mayer-Kuvert network je velkým příspěvkem k ochraně životního prostředí. Ale v pojmu Envirelope se skrývá víc, co přispívá k celkovému neobvyke šetrnému vztahu k životnímu prstředí. Následující suroviny a materiály vytvářejí obálku, která definuje vztah k životnímu prostředí zcela nově :

CO2 - neutrální Impact papír

 Envirelope is made of CO2-neutral Impact paper by Lenzing.

Envirelpe je vyráběn ze CO2 neutrálního Impact-papíru firmy Lenzing, který používají pro svou výrobu v Evropě výhradně výrobci holdingu Mayer-Kuvert network.Tento papír, nerozeznatelný od ofsetového papíru, je vyroben 100% ze starého papíru. Při jeho výrobě se vypouští do vzduchu jen 79 kg CO2 na 1 tunu, v porovnání k 500-750 kg při výobě klasického papíru. Těchto 79 kg CO2 je kompenzováno financováním pomocí CO2 redukčních programů.

Impact papír je absolutně bez vláken, tedy nevylučuje žádné zbytky nebo znečištění. Díky jeho vysoké bělosti (103 ISO) je k nerozeznání od celulózového papíru. Navíc je papír povrchově lepený, díky čemuž je přímo předurčený pro tiskové i laserové použití.

EcoRecyColor - odstranitelná barva pro vnitřní potisk

„Z dopisních obálek se nedá udělat bílý recyklovaný papír“ . Tato , od dob počátku recyklace hojně používaná  fráze,  patří  nyní minulosti !!  V Mayer-Kuvert-network jsme, společně s naším dodavatelem barev EcoRecyColor, dokázali udělat průlom a vyvinuli  flexotiskovou barvu, která je zcela odstranitelná. Díky nově vyvinutému receptu na barvu se nám podařilo kompletně oddělit papírová vlákna a barvu. Tak mohou být konečně i obálky s vnitřním potiskem zařazeny do procesu recyklace pro výrobu bílého recyklovaného papíru. Dosud to nebylo možné, protože barvu nebylo možno od papíru úplně oddělit, a odtud vznikala typickou šedá barva recyklovaného papíru.

Nové EcoRecyColor barvy tak dělají z dopisní obálky kompletně recyklovatený produkt, a zároven zajiťují vysokou bělost recykovaného papíru, a to proto, že právě obálkový papír s vnitřním potiskem byl dosud překážkou při recyklování obálek.

Okénková folie z obnovitelných surovin

The window foil which is produced by EarthFirst can be completely decomposed. width=

Pro obálky Envirelope byla vyvinuta okénková folie z obnovitelných surovin. Folie se plně rozkládá v kompostovacích  zařízeních a splňuje  normu EN 13432 o biologickém odbourávání a kompostovatelnosti. Použitelnost okénkové folie výrobce EarthFirst byla potvrzena Deutschen Post AG  certifikátem č. 3400 S 80682.

Vodou ředitelná lepidla

Při výrobě Envirelope jsou plně využívána vodou ředitelná lepidla, ze kterých při recyklovacím procesu nezůstanou žádné zbytky.

nahoru


Envirelope envelopes are a world first